Historisch Klazienaveen genomineerd voor de Drentse Anjer Prijs 2022

Prins Bernhard Cultuurfonds Drentse Anjer Prijs 2022

Met ingang van 2018 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks de Drentse Anjer Prijs uit. Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000. De beide andere genomineerden ontvangen een aanmoedigingsprijs van €1.000,-

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2022 drie groepen/instellingen genomineerd. De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse Anjer Prijs en de Groene Anjer Prijs op 16 september 2022 uit. Eén van de genomineerden is Stichting Historisch Klazienaveen.

“De Stichting Historisch Klazienaveen is sinds 2016 actief om de geschiedenis van Klazienaveen uit te dragen. Zo organiseert de stichting historische wandelingen, boottochten en evenementen met een zandtovenaar en geeft publicaties uit waaronder een stickerboek over de dorpsgeschiedenis. Daarnaast zet de stichting zich in voor de reproductie van de historische vlag en een herinneringsmonument voor de tram. De stichting werkt nauw samen met diverse partners en is zeer actief op sociale media en te volgen via de lokale omroep. Ondanks corona is de stichting ook in 2021 actief verder gegaan met de organisatie van activiteiten.
De jury is onder de indruk van de creatieve en eigentijdse wijze waarop de stichting de geschiedenis van Klazienaveen zichtbaar en beleefbaar maakt en meegeeft aan volgende generaties. Dit is niet alleen van waarde voor Klazienaveen zelf maar kan ook als inspirerend voorbeeld dienen voor andere historische en erfgoedverenigingen in Drenthe. De jury is benieuwd hoe de stichting zich de komende jaren verder wil ontwikkelen.”
, aldus de jury van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

De andere genomineerde zijn:

Stichting Beeldenpark De Havixhorst
Sinds juni 2000 toont de Stichting Beeldenpark De Havixhorst een bijzondere verzameling beelden in de tuinen van de historische havezate in het Drentse Reestdal. Naast de presentatie van een vaste collectie realiseert de stichting door een hechte samenwerking met onder andere Museum Beelden aan Zee een wisselend aanbod van beelden die samen een fraai overzicht geven van de 20ste en 21ste eeuwse Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst. Bij de exposities biedt de stichting een gevarieerd onderwijsprogramma aan voor scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio. In coronatijd ontwikkelde de stichting in eigen beheer het boek ‘In beeld’ dat in 2021 verscheen. Het boek geeft inzicht in de ontwikkeling en historie van de figuratieve beeldhouwkunst en biedt daarnaast een inkijk in de historie van Landgoed De Havixhorst en de natuur van het Reestdal. De jury is onder de indruk van de kwaliteit en het bereik van de activiteiten van de stichting en de belangwekkende samenwerkingen binnen en buiten Drenthe, dit alles met de inzet van vrijwilligers. De jury is benieuwd hoe de stichting haar plannen in de komende periode verder wil realiseren.

Stichting The Bake Shop
Stichting The Bake Shop is opgericht in 2015 met als doel talentontwikkeling op het gebied van de popmuziek in Drenthe. The Bake Shop biedt jongeren het podium om hun talent verder te ontwikkelen en begeleidt hen daarnaast in hun performance en de zakelijke aspecten van optredens. The Bake Shop is verantwoordelijk voor projecten als Drentsch Peil XL, SPY Festival, The Bake Shop Presents!, Popsport Drenthe en Poplab. Sinds maart 2022 heeft de stichting een eigen locatie in de Willibrord Kerk te Borger, onder de naam Podium 34.
Ondanks de coronabeperkingen is The Bake Shop in 2021 actief doorgegaan met talentontwikkelingstrajecten en vonden vele jongeren er een plek om zich muzikaal te uiten en hun verhaal kwijt te kunnen.
De jury is onder de indruk van de rol die The Bake Shop als vrijwilligersorganisatie vervult voor de popinfrastructuur in Drenthe en de ambitie die de stichting heeft getoond om jongeren uit hun coronadip te halen via de organisatie van events en workshops. De jury is nieuwsgierig naar de plannen van de stichting in de komende jaren.

De genomineerden van de Groene Anjer Prijs in willekeurige volgorde

IVN afdeling Hoogeveen
Het algemene gevoel heerst dat ze een voorbeeld zijn voor vele afdelingen. Ze hebben een breed scala aan activiteiten, waaronder veel nieuwe initiatieven waarbij ze ook inspelen op de actualiteit en zij richten zich veel op educatie en de jeugd.

Gilde van Vrijwillige Molenaars Drenthe
De molens spelen een belangrijke rol in het Drentse landschap en dorpsbeeld. De jury vindt het mooi dat er zo intensief gewerkt wordt aan het beheer en het verkrijgen van nieuwe en jonge molenaars die uiteindelijk kunnen zorgen voor de toekomst en het behoud van deze molens. Maar ook de randzaken -waaronder veel groene initiatieven- rondom de molens zijn belangrijk. De molens staan meestal centraal in de dorpskern en zorgen voor contact tussen inwoners onderling en contact met toeristen.

Stichting werkgroep Florakartering
De jury vindt dat de werkgroep erg fundamenteel werk levert dat inmiddels al 40 jr. wordt verricht door de club. Het is een enorme waarde in de lange lijnen van de flora die op deze manier ook zichtbaar wordt. Ze geven een geweldige bijdrage aan de kennis over de Drentse flora (en de flora in het algemeen) Het is een grote club vrijwilligers die veel nuttige informatie in kaart brengen en publiceren, die professionele beleidswerkers en terreinbeheerders zeer goed kunnen gebruiken.

Ambities

Voor beide prijzen wordt door de jury aan de genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden of op een andere creatieve manier. Hierin moeten de genomineerden aangeven hoe ze het prijzengeld willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of hun ambitie waar te maken. De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Kijk voor meer informatie op www.cultuurfonds.nl.